Een spookhuis

10 mei 2012

Groninger Forum zoals het NIET moet worden! Bron: Wikipedia

Op weg naar de commissievergadering op het stadhuis viel mijn oog op de bouw van het spookhuis dat voor  de kermis op de Botermarkt werd gebouwd.. Voor het neo-gotische pand in aanbouw stonden een paar mensen stilzwijgend toe te kijken hoe lappen over staken werden gespannen om zo de indruk van iets substantieels, en griezeligs, te wekken.

“Het is niet veel” bromde een van de toeschouwers. “Moar et is beter dan ‘t Groninger Forum” klonk het uit een andere mond.

Ik heb de Wethouders en de Raadscommissie deze dialoog,  “Vox Populi Vox Angeli ” (of is het “Deï”?) niet willen onthouden. Ze waren niet geamuseerd.  Ronduit kwaad werd D66 collega Paul de Rook. Het is begrijpelijk, mensen worden nooit zo kwaad als dan wanneer ze weten ongelijk te hebben. Paul en zijn kornuiten willen ongestoord iets bouwen waar een overgrote meerderheid van de Stadjers niets in ziet.  En daarbij moeten we hem met rust laten….

One Response to Een spookhuis

 1. Vorschlaghammer on 11 mei 2012 at 23:00

  Geachte Heer Prummel.

  Als geinteresseerd stadjer (geboren in de Wijert Noord, daarna bijna in elke wijk gewoond), kan ik niets anders dan tot de conclusie komen dat Paul de Rook de jongens-versie van Rebecca Kruders is.

  Want: mateloze zelfoverschatting, een grote waffel en wellicht een nog groter ambitie op persoonlijk vlak, weinig kennis, vrijwel geen ruwe logisch-analytische power, dat hebben Paultje en Rebecca met elkaar gemeen.
  Paultje en Rebecca? Rasechte vertegenwoordigers van de waardeloze generatie Z. De generatie die Nederland door de desastreuze combinatie van hoogmoed, ambitie en domheid, nog een hoop schade gaat berokkenen.

  (Wie is een hemelsnaam die volslagen idiote snotneus die Rebecca Kruders heeft vervangen. Zijn ze iemand kwijt op een gesloten inrichting? Zonder hierbij de mensen die het vreselijke lot van het zitten in een gesloten afdeling dragen, te willen beledigen).

  Over de generatie Z, waarvan een aantal leden gemeend heeft de belangrijke – niet voor het oppoetsen van de CV te misbruiken – taak van volksvertegenwoordiger te moeten vervullen.

  Je herkent ze aan de hobbyistische flutstudies. Studies met gekke namen, en waarvan Nederland, in de Grote Hervorming (in de Grote Depressie die echt gaat komen) afscheid van moet en gaat nemen. Studies die vanwege het welhaast volledig ontbreken van een wetenschappelijk karakter, eigenlijk ook geen studies genoemd mogen worden. Studies die niets gemeen hebben met pak-em-beet Wiskunde, Econometrie of Fysica, en ook weinig gemeen hebben met nuttige vormen van academisch beroepsonderwijs, zoals Tandheelkunde of Medicijnen.

  De generatie valt zelfs bij een eenvoudige, en niet een hele grote concentratiespanne vragende activiteit als het twitteren al door de mand.
  In navolging van de gril in de financiele wereld om “K” achter getallen te zetten, om aan te geven dat het getal als een duizendvoud gezien moet worden, meende Paultje een foutieve “k” te moeten twitteren.

  Als alfa-student (nou ja, student) heeft ons Rodens Paultje een te rechtvaardigen ontzag voor de beta-wereld. Heel goed. Maar laat hem toch niet aan beta-notatie wagen, of hem overbodig tweets naar de Nederlandse astronaut Kuipers sturen. Die heeft in de ruimte echt wel wat beters te doen, dan het lezen van de amicale toejuichingen van een ongeletterde, twitterende nitwit als Rodens Paultje de Rook.

  Hoe komt zo’n vent in hemelsnaam in de Groninger raad, zal de lezer van deze reactie zich afvragen. Het antwoord is: op de slippen van keffertje Pechtold. En aangezien wij niet hadden gehoord van de Kleine Veilingmeester als de D66, niet door de rabiate ontkenning van de genocide op een miljoen Armeense mensen door Fatme Koser Kaya, en het daaropvolgende stemadvies van Ankara voor de Turkse Nederlander, twee zetels (twee parlements-verkiezingen geleden) had gekregen… zou ik het netjes vinden als Paultje een nette bedankbrief naar Ankara zou sturen.

  Mede ondertekend door de amygdala-loze *) Ton Schroor, diens dualisme-vrije hulp Jetze, en een ene Arend-Jan Wonink.

  Arend-Jan Wonink? Ja, Arend-Jan Wonink. Presentator van politiek radio-programma van OOG (lokale zender, eens veelbekeken en veelbeluisterd. Een programma dat door minder dan 0,5K mensen wordt beluisterd. Maar behalve politiek presentator (van een zwaar gesubsidieerde zender) ook invaller voor zwangere D66 raadsleden. En dat is toch raar.
  Hoewel Ferry Mingele door zijn talent en 2K keer zoveel kijkers als luisteraars van Arend-Jan, minder geschikt is voor een analogie om Arend-Jan bepaald ondemocratische gedrag aan te tonen, ga ik toch schrijven dat het toch heel raar zou zijn als Ferry Mingele de tijdelijk vervanger van een zwanger D66 kamerlid zou zijn.

  Misschien is zoiets in een land als Mozambique heel normaal,
  in Nederland moet dit niet kunnen. Zelfs niet als het om het kleuterklas gedoe genaamd OOG gaat.

  Democratisch elan en functionerende gewetensfuncties; het zijn zaken die nogal ontbreken bij de D66 sinds de amygdala-loze *) bouwpion Ton Schroor, succesvol in de D66 is geinfiltreerd.
  Waarbij we Ton echt wel moeten complimenteren met het correct toepassen van de kennis die wel met de term “Varkenscyclus” wordt beschreven.
  Komt er kort gezegd op neer dat heel veel dynamische dingen een golfpatroon lijken te vertonen, en dat het dal van de golf (D66 landelijk op 2 zetels) vaak het goede moment is om in te stappen.

  Een andere zijstap. Als de landelijke en Europese D66-fracties accoord blijven gaan met het zonder meer als een ordinaire coup te omschrijven ESM, moet de D echt in TF worden veranderd. Waarbij TF voor Techno-fascistich staat.
  Voor wie enig zicht wil krijgen op hoe ondemocratisch en juridisch onrechtmatig (schendt twee Europese verdragen) het instellen van het onaantastbare ESM (immuniteit voor de bestuursleden) is, raad ik aan de namen Ryvkin, Geel en Ten Dam in te toetsen bij google. Krijg je een opiniestuk over o.a. uitlatingen van Ryvkin mbt de ESM. En die Ryvkin is echt een grote jongen. Dan heb je het dus niet over een Koolmees (finacieel specialist van de D66) of Bas Jacobs (Techno-fascistische economie professor).

  Kortom: weg met die windvanen van de D66 (wat was die Els Borst ook dom en arrogant) in Nederland, maar vooral ook in Groningen

  Met vriendelijke groet,

  *) Amygdala-loosheid. De amygdala is een klein amandelvormig deel in de hersenen dat een belangrijke rol speelt in het herkennen van fouten. Van fouten gemaakt door jezelf, en die door een ander. Om deze reden speelt de amygdala een belangrijke rol in de gewetensfunctie. Het ontbreken van activiteit in de amygdala wijst eigenlijk altijd op psychopathie. Een ziekte waar veel “top”-mensen aan leiden.
  Je komt bijvoorbeeld relatief veel psychopaten tegen op Wall Street, in de Londense City, maar ook op de Amsterdamse Zuid-as of in de top van de bouwwereld. Interessant boek wb de relatie psychopathie en belangrijke functies, is het boek “Snake in Suits”.
  In dit boek komen o.a. twee opvallende kenmerken van psychopaten in de top (naast hun beperkte / afwezige gewetensfunctie)naar voren: hun zelfvertrouwen (wat charisma in de hand werkt) en de schade die ze meestal ergens achterlaten (VVD-gedeputeerde Mark Boumans?)

  Heb al eens eerder in gepleit voor hersenscans voor mensen met verantwoordelijke functies. Bijvoorbeeld voor bestuurders die de verantwoording hebben voor een jaarlijks budget dat boven de 50.000K euro ligt. In de VS worden in het bedrijfsleven dit soort scans al uitgevoerd bij sollicitatie-procedures. Tis wel deterministisch, maar misschien wel noodzakelijk.
  Stel dat voormalig PvdA-wethouder Willem Sminks eeuwige gelieg, en de schade die dat heeft veroorzaakt (De Grote Depressie komt, en wij zitten straks met een groot gapend gat op een plek waar nu nog een een eind 18e eeuwse concertzaal staat)een gevolg is van psychopathie. En we in het geval van aantoobare psychopathie bij Willem Smink, hem al in de jaren negentig als ongeschikt hadden kunnen beoordelen. Was het inzetten van scans dan ethisch onverantwoord geweest? Ik vind van niet.
  Pyama-dagen, indirect veroorzaakt het financiele schade veroorzaakt door onbekwame psychopaten op bestuurlijke hoge functies, dat vind ik onethisch. Stadspartij: zet aub een hersenscan voor kandidaat wethouders in uw komende verkiezingsplan. Zal ons bij invoering heel wat Regiotrams, Blauwe steden, MONSTRUMS, Meersteden en ik weet niet wat allemaal besparen

  Beste Vorschlaghammer, Dat was weer “van dik hout zaagt men planken”. Nu dacht ik dat u uitsluitend de persoonlijke publiciteismedewerker van Roeland van der Schaaf, een van mijn PvdA collegae was, maar u begint uw pijlen nu op twee andere partijen richten. Paul de Rook en ik lazen uw reactie vanmiddag in de Martinplaza samen op diens blackberry. Hij was er niet van uit zijn humeur. Ik hoop dat dat ook voor mijn jonge collega Jos van Rooy geldt. Ik herken in uw beschrijving mijn beide mederaadsleden niet.

  À propos het corpus amygdaloideum, zelf beschik ik over een heel forse amygdala, en ik wist niet dat nu juist dit deel van de hersenen, behalve de inmiddels overbekende invloed op de partnerkeuze, ook zoveel verschil maakt in gedrag en karakter. Op dit moment eist de wet alleen dat een te benoemen raadslid 18 jaar oud en ingezetene van de gemeente is. In de toekomst moet de Commissie voor de Geloofsbrieven in plaats van deze formele vereisten de Amygdala gaan onderzoeken!

  Met vriendelijke groet, Robert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 

Archief