Twijfel over de tramplannen grijpen om zich heen

26 april 2012

In de raadsvergadering van vandaag werden steeds meer sceptische geluiden over de tramplannen gehoord.

De twijfel gaat over iets waar de raadsfracties zich eigenlijk al veel eerder het hoofd hadden moeten breken; Komt er ooit een regiotram, dat wil zeggen een tramroute die met recht regiotram mag heten?

Een regiotram ontsluit Noord-Drenthe en de Ommelanden. Met een regiotram zal men files kunnen bestrijden.  Wanneer men er tenminste in slaagt om de automobilisten uit hun geliefde auto te lokken… Ook het probleem van voor- en navervoer zal moeten worden opgelost want de reistijd en wachttijd die men nodig heeft vóór en na  het openbaar vervoer is ook van groot belang voor de keuze van het vervoermiddel. “Klikt”dat niet dan zal de forens voor zijn vertrouwde en comfortabele auto blijven kiezen.

Wachten op tochtige perrons, overstappen en staplaatsen weerhouden forenzen van het kiezen voor openbaar vervoer.

Het dunbevolkte ommeland van Groningen leent zich niet bijzonder voor een dure tramaanleg, waar wonen voldoende mensen op korte afstand van een opstapplaats?  Hoeveel forenzen verzamelen zich op een transferium om vandaar de tram te nemen? Wanneer men toch al in de auto zit is doorrijden naar Stad wel zo comfortabel…

Hindernissen te over voor ontsluiting van de regio, al dan niet met een tram.

Een tram in de stad is, dat gaven veel sprekers in de stad vandaag toe, géén regiotram. Een tram die alleen in de stad rijdt hoeft niet zo groot, zwaar en duur te zijn. Zo’n tram is alleen verdedigbaar als deel van een netwerk dat ook op de spoorverbindingen rond de stad gaat rijden. Maar daarop is geen enkel zicht, integendeel, een tram is erg moeilijk op een spoornet in te passen. En dan nog;  waarom zou een tram rijden op een route waar al een trein rijdt?

Veiligheidseissen, slots waarop een tram op de rails toegelaten wordt, voorrangsregels in het voordeel van vrachtverkeer en andere treinen, incompatibele systemen, in-en uitstaphoogtes, concessies voor vervoerders, het werkt allemaal in het nadeel van een tram op de spoorrails.

Wanneer men bedenkt dat de huidige tramplannen (voor alleen een tram in de stad!) zouden moeten worden betaald met het compensatiegeld voor de afgeschoten Zuiderzeelijn (waar Goningen wèl iets aan zou hebben gehad) dan wordt duidelijk datr de honderden miljoenen voor een tweede fase van de tram, de werkelijke regiotram, nooit zullen worden gevonden. De Provincie beschikt niet over zoveel geld. Wanneer het Ministerie voor Verkeer in ‘s-Gravenhage over een paar jaar weer eens een een groot bedsrag aan het bestrijden van files en het ontsluiten van steden zal beschikken dan zal de politieke lobby van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de verbinding tussen Randstad en Brabant zeer sterk zijn. Denkt iemand hier dat de Regering naar de congestie in de Randstad en omgeving zal kijken en vervolgens zal besluiten om juist Groningen honderden miljoenen toe te schuiven voor een tramnet in een relatief leeg gebied?

Vandaag ging de Partij voor de Dieren “om”. Ze zijn wel te porren voor een tram maar willen geen miljoenen investeren zonder zekerheid over een vervolg. De Christenunie wenst óók meer zekerheid dan de Wethouder kan geven. De PvdA is bezorgd; doet ze wel een goede keuze wanneer ze “ja”zegt zonder uitzicht op een vervolg? De PvdA leider, Arjen de Rooi weet dat onze gemeente nog enorme bezuinigingen wacht. Wie dan een sociale en leefbare stad wil blijven besturen ontkomt niet aan het schrappen van tenminste één groot project.

De keuze is dan Tram, Forum of Zuidelijke Ringweg.

De tram is dan het voor de hand liggende slachtoffer omdat de RSP gelden niet door het Rijk terug kunnen worden gevorderd. Stoppen met de tram levert een vrijval van 26.000.000 Euro op*). Vrij besteedbaar, ook aan sociaal beleid. Stoppen met het Forum levert nog veel meer op**)…. en ook dat kan nog steeds!

Na het afblazen van tram (en hopelijk ook Forum) is er geld voor sociaal beleid en voor een optimale oplossing van de verkeers- en millieuproblemen rond de Zuidelijke Ringweg.

De studenten kunnen naar hun colleges blijven fietsen. De problemen rond de stad lossen we op met treinen en Zernike krijgt een aansluiting volgens “Plan B”, een eigen treinstation  met geregeld snelle treinen die de route Zernike, Noorderstation, Oranjebuurt/Binenstad Oost, Suikerunieterrein/Zeeheldenbuurt, Hoofdstation, Euroborg gaan rijden.

Het Academisch Ziekenhuis kan snel en gemakkelijk met een bus vanaf het transferium op de Oostelijke Ringweg worden bereikt. De binnenstad is met een oppervlak van een bij een kilometer heel goed bereikbaar vanaf het Hoofdstation. Ook een trein naar Heerenveen komt dan weer in zicht.

Zie je wel? Die tram is nergens voor nodig.

 

* en *)):  Vrijval Forum is 64.000.000, vrijval tram is 26.000.000 Euro volgens de najaarsbrief van het College van 9 november 2011.

 

tram

 

 

 

 

 

 

 

5 Responses to Twijfel over de tramplannen grijpen om zich heen

 1. reint vink on 26 april 2012 at 11:40

  Na bovenstaand gelezen te hebben,is het zeker zo klaar als een klontje dat een tram in de stad geen enkele meerwaarde heeft van het openbaar vervoer.Echter ,deze zienswijze wordt nog steeds niet gedeelt door oa. Karin Dekker.Mits dat ze van het bovenstaand schrijven kennis heeft,,of wil hebben;;>Ongeveer 2 jaar geleden ,,is er opiniepeiling geweest van radio Noord,,met als uitkomst
  driekwart van de stadjers was tegen de tram en ook het forum.
  Dit gegeven is en wordt zeker niet door de gemeente raad gewaardeerd.
  De mening van de bevolking wordt niet gerespecteerd,zo,n project als tram is dan alleen maar een prestige opject…maw.. een speelje van Karin Dekker..Een dure dus..
  Wat ik nog het meeste mis is het weergeven van meningen van de stadjers door Radio Noord…Het lijkt wel op Radio stilte wat de tram betreft….

  Beste Reint, Dat het radiostilte is danken we aan de media. In de redacties zijn nogal wat tramfans te vinden. Natuurlijk schrijven ze ook wel over de hindernissen en bezwaren maar “Stadspartij is nog steeds tegen tram” is geen nieuws.
  “Nog steeds dezelfde bezwaren tegen tram”is dat evenmin. Wanneer er nieuwe bezwaren opduiken zoals onlangs bij het Zerniketerrein dan wordt dat wel degelijk gemeld.

  Het is vreemd dat de PvdA en de Christenunie nu pas vragen om wat meer zekerheid over de tweede fase, de werkelijke regiotram. Worden wee gered door de bel na miljoenen te hebben uitgegeven voor plannen? Ik hoop het….
  Dat is te verkiezen boven het ongewisse avontuur waarin Karin Dekker jde stad en de stadjers meelokt.

  Met vriendelijke groet,

  Robert

  Robert

 2. Willem on 28 april 2012 at 16:12

  De PvdA en ChristenUnie bestaan alleen uit mensen die koste wat kost de tram willen. Of ze zijn gewoon volledig onbekwaam in hun taak als controlerend orgaan. Want het is allang bekend dat de regiotram nooit de regio in zal gaan. Er wordt achter gesloten deuren handjeklap gedaan. Die partijen morren nu wat zoat ze als blijkt dat dat ding de regio niet in gaat kunnen zeggen “DaB haben wir nicht gewuBt”

 3. Willem on 4 mei 2012 at 17:56

  Trambureau: ‘Minder reizigers als OV-studentenkaart stopt’

  GRONINGEN – Als de OV Chipcard voor studenten in de toekomst wordt afgeschaft komen er fors minder reizigers voor de regiotram in Groningen.

  Dat blijkt uit onderzoek van het trambureau, die de aanleg van de tramlijnen regelt. Door de landelijke bezuinigingen bestaat de kans dat de OV-studentenkaart gaat stoppen.

  Volgens het onderzoek zou het aantal reizigers dalen met 20 tot 25 procent. Dat komt vooral doordat voor de tramlijn richting Zernike, waar veel HBO- en universiteitsstudenten naar toe reizen, een flinke afname wordt verwacht.

  ———

  Tja, dat hadden we al voorspelt. Gaat die OV kaart niet dit jaar op de schop, dan wordt die wel na het volgende kabinet afgeschaft. Die OV kaart is voordat de tram rijdt afgeschaft. En neiamdn die dit leest zal meemaken dat de regiotram de regio ingaat, dan zijn wij allang dood.

 4. Willem on 4 mei 2012 at 17:59

  Ps, dat onderzoek naar de afname van gebruik regiotram wordt nu pas uitgevoerd. Beetje zot om dat pas in dit stadium te doen. We wisten 3 jaar geleden al dat de OV kaart zijn langste tijd had gehad, waarom is dit enorme risco niet eerder goed onderzocht? Heeft dat ermee te maken dat ze eerst oveel geld willen uitgeven dat er geen weg meer terug is?

  Beste Willem,

  Karin Dekker heeft alles laten onderzoeken en alles ingecalculeerd. Wanneer we haar en haar tweede, derde en zoveelste opinies mogen geloven zal de tram óók zonder de OV-Jaarkaart uitkunnen! Ik geloof haar niet. Ik geloof niet dat dat mogelijk is….

  Zolangzamerhand gaan de andere partijen (behalve het verblinde D66 en het horige Groen Links) daar ook aan twijfelen.

  Wat moet je wanneer je gezond verstand je verteld dat een tram in een kleine agglomeratie als Groningen economisch oberantwoord is en de Wethouder steeds weer met cijfers en rapporten komt waaruit blijkt dat de tram wèl bestaansrecht heeft, sterker nog, ze schijnt een paar exploitanten te hebben gevonden die de tram willen bouwen èn exploiteren terwijl de risico’s levensgroot zijn.

  Ik hoop dat de twee overgebleven consortia zich terugtrekken. Anders moet het heil van de Staten komen maar gebruikt daar iemand van de huidige tramcoalitie zijn of haar gezond verstand? Ik heb er nog maar weinig vertrouwen in. Met name de VVD met zijn buitengewoon onbetrouwbare Gedeputeerde Mark Boumans speelt dubbel spel. Om Mark die na iedere openbare functie (Meppel en Haren) een puinhoop achterliet in het zadel te houden wordt door de provinciale VVD dubbel spel gespeeld. Dezelfde VVD die in de stad tégen de tram is stemt daar in de Staten vóór!

  Hun excuus? Een onderzoek naar een kabelbaan. In Stadhuis en Provinciehuis weet iedereen dat de PvdA, SP en Groen Links alleen maar pret hebben over de manier waarop ze de VVD hebben bedot. De VVD maakt Karin Dekker’s speeltje mogelijk en PvdA, SP en Groen Links zullen nóóit accoord gan met de kabelbaan!

  Joost van Keulen blijft straks met lege handen achter. En reken er maar op dat iedereen de VVD in de volgende gemeenteraadsverkiezing zal confronteren met het feit dat de VVD de tram mogelijk heeft gemaakt. En dat ze daar niets voor heeft teruggekregen….
  Nu hoeven we met de VVD niet zoveel medelijden te hebben. Het gelag wordt betaald door de stadjers, de winkeliers in de binnenstad, de Oosterstraat voorop, de fietsers, de marktkooplui en de belastingbetalers betaald. Robert

 5. O. Kars on 21 mei 2012 at 19:24

  Heer Prummel, gezond verstand vertelt een mens meestal om te vertrouwen op de uitkomsten van onderzoeken door specialisten. En zeker als die onderzoeken al vier, vijf keer gecontroleerd én geverifieerd zijn door nog meer specialisten. En al helemaal als blijkt dat die resultaten in de praktijk waarheid blijken in tal van andere steden die een tram hebben ingevoerd.

  Wie dan nóg twijfelt, doet dat soms uit eigenbelang (NIMBY, wat niet per sé slecht hoeft te zijn), maar ook door wantrouwen, achterdocht en onderbuikgevoelens – het tegengestelde van gezond verstand!

  Daarom vraag ik me bij de titel ook af wat u nou eigenlijk bedoelt. Bij wie begint de twijfel om zich heen te slaan? Bij de burger, of bij de mensen van de Stadspartij? Dat laatste lijkt mij logischer. Niets van wat uw partij doet of zegt, schijnt het tramproject te kunnen deren. Wat natuurlijk ook geen wonder is, omdat de feiten aan de kant van het trambureau staan en niet aan die van de tegenstanders, hoe hard ze het ook proberen.

  Dat u de wethouder niet wil geloven, is een keuze. Maar wel één die niet is genomen op basis van gezond verstand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 

Archief