Het kanon staat op de stad gericht!

3 maart 2012

Op het dakterras van het Groninger Museum staat een kanon, het is een oud model
maar het ziet er vervaarlijk uit en het is gericht op het huis van onze
Burgemeester…

Nu heeft niemand in het Groninger Museum voor Stad en Lande reden om Peter
Rehwinkel onder vuur te nemen. De medewerkers hebben wel reden om boos en
verdrietig te zijn over de verantwoordelijken voor het financiële débâcle. Dat
zijn er nogal wat…

De Provinciale Staten

De Gemeenteraad van Groningen

De Gedeputeerde Staten

Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen

De Raad van Toezicht

De directie van het Groninger Museum.

De volksvertegenwoordigers van Stad en Lande hebben over de slechte sfeer, de
ontoereikende organisatie en de financiële problemen niets vernomen. Officieel
tenminste… Ik sprak een collega-volksvertegenwoordiger die, informeel, wel
had gehoord over conflicten tussen de conservatoren. In de verslaggeving hebben
we daar niets over gehoord. Over de financiële tegenvallers kreeg ik een paar
dagen voor de bom barstte van een”insider”te horen.

Wij zijn volksvertegenwoordigers. We staan op afstand en moeten wetgeven en
controleren. Wanneer we niet juist of op tijd worden geïnformeerd dan kunnen we
ons werk niet doen. Officieel wisten we van niets. Die ene collega die er wèl
iets van wist heeft het niet met zij collegae gedeeld. Jacob Bolhuis en ik
spraken geregeld met Kees van Twist en met conservatoren maar over de problemen
hoorden we niets… Kees van Twist vertelde ons steeds weer dat de problemen
overzichtelijk waren en konden worden opgelost.

De verantwoordelijke Gedeputeerde en onze Wethouder hadden beter geïnformeerd
moeten worden. Door wie? Door hun ambtenaren. Die schoten daarin misschien wel
tekort. De achterstallige huur had volgens de strikte afspraken tussen Raad en
College direct aan de verantwoordelijke wethouders en daana zo snel mogelijk
aan de Raad moeten worden medegedeeld. Dat zijn de afspraken die in het cultuurveranderingsproces
zijn gemaakt. Daar lijkt van alles te zijn mis gegaan… Wanneer wist de top
van de ambtenarij dat  het museum de huur
niet meer betaalde, of erger nog, de huur niet meer kòn betalen? Wanneer kreeg
de Wethouder dat te horen?

Er was een Raad van Toezicht…. Dat lijkt een fiasco te zijn geweest. Ze wisten
niets, of ze hielden het onder de pet! Hebben deze mensen hun taak wel
oplettend uitgevoerd? Zij waren degenen die de vinger aan de pols hadden moeten
houden en het lijkt er op dat ze dat niet hebben gedaan. Konden zij dat niet
omdat de accountantsrapporten onvolledig inzicht gaven in de financiële positie
van het Groninger Museum? Ik begrijp dat de Raad van Toezicht gee overzicht had
over de verplichtingen die het museum voor de eerstvolgende jaren aanging. Die
grote tentoonstellingen zijn kostbaar en vergen hoge investeringen! Daarop was
geen toezicht. Ik zou de nu afgetreden leden van die Raad van Toezicht en met
name de ervaren bestuurder George Verberg daarover graag eens aan de tand
voelen. Ook die accountant speelde een interessante sleutelrol.

De Directie van het Groninger Museum heeft een merkwaardige rol in het geheel…
Er was een tweehoofdige directie waarin een verstandige verdeling van museale
en financiële verantwoordelijkheid was afgesproken. De bevlogen Kees van Twist
was de inspirator en gangmaker, Patty Wageman was degene die als zakelijk
directeur toezicht hield en de continuïteit bewaakte, Toen Patty Wageman naar
het Rotterdamse Boijmans Van Beuningen vertrok om daar in de directie plaats te
nemen werd zij niet vervangen… Op dat moment is een grote fout gemaakt! Hoe
het ook zij… voor de Raad en de Staten zijn gedeputeerde en Wethouder degenen
die we op al deze problemen moeten aanspreken. Zij zijn politiek verantwoordelijk.

In het verleden hebben Jacob Bolhuis en ik gesteld dat deze ingewikkelde zaak een raadsenquête
waard is. We hebben het voorstel daarover nog niet ingediend omdat de tijd er
nog rijp voor was. We bestuderen met de hulp van een accountant de accountantsrapporten
en we beschikken pas sinds kort over het rapport van Henk van Os. De
ondernemingsraad procedeerde op de dag van de raadsvergadering van februari
tegen de directie van het Museum. Al met al reden om even de adem in te houden.

In de afgelopen Raad heeft een brede meerderheid een noodplan goedgekeurd waarin
het faillissement van het Groninger Museum en het ontslag van alle werknemers
werd voorkomen. Alleen de VVD wilde, onverantwoordelijk als zij tegenwoordig
steeds vaker is, het Museum failliet laten gaan! *)Dat de torenhoge kosten van faillissement
en curator dan nog boven de problemen die er liggen worden gestapeld kan Joost
van Keulen niets schelen. Hij ontwikkelt zich steeds meer tot een politieke
spookrijder. Ongeacht de schade voor stad en samenleving kiest hij voor een
onverantwoordelijke koers in Meerstad en bij het Groninger Museum. Dat durft
hij omdat hij zeker weet dat de rest van de Raad, wij kennen onze
verantwoordelijkheden wèl, hem daarin niet zal volgen. Wanneer een raadsmeerderheid
met deze kleine populist mee zou stemmen zou Joost enorm schrikken! Dat is
immers niet de bedoeling van deze stuurman aan de liberale wal…

De laatste dagen is er steeds meer onduidelijkheid gerezen over de precieze
tijdstippen waarop werd gerapporteerd over het Groninger Museum. We zien ook
steeds duidelijker waar de strenge afspraak tussen Raad en College over het
melden van tegenvallers niet is nagekomen. Daarvoor zijn we indertijd toch dat
bewerkelijke en kostbare cultuurveranderingsproces ingegaan?

Wanneer het Museum is gered komt de politieke verantwoordelijkheid -en een mogelijke raadsenquête-
aan de orde.

 

*) Collega Joost van Keulen wees me er in een reactie op dat ook het CDA had tegengestemd. Dat had ik over het hoofd gezien! Excuses Jan en Anne. Jullie bezwaren dat het geld vast en zeker onvoldoende zal blijken deel ik,  ik denk dat iedereen dat wel in zal zien. Zonder verlaging van de huisvestingskosten komt het museum er niet uit. De huisvestingskosten zijn een onderwerp voor de tweede ronde van het debat. Maar eerst moest het faillisement voorkomen worden.  Robert

 

 

 

 

6 Responses to Het kanon staat op de stad gericht!

 1. Joost on 3 maart 2012 at 16:25

  Dag Robert!
  Ik vind het allemaal prachtig, maar ik had niet van jou verwacht dat je regelrechte leugenaar zou zijn.
  Groeten,
  Joost

  Ps: het museum is toch gered door dit reddingsplan? Waar blijven jullie met je raadsenquete?

  Boeiende reactie Joost! Het werpt twee vragen op: In de eerste plaats is het museum hiermee werkelijk gered? Wat voor museum houden we over en kan een oplossing die de te hoge huisvestingskosten (lees huur) niet aanpakt afdoende zijn? En dan de tweede vraag: Wat is regelrechte leugen?

  Met vriendelijke groet,

  Robert

 2. Joost on 4 maart 2012 at 12:44

  - Als het museum hiermee niet gered is, waarom zijn jullie dan akkoord gegaan?
  - Je weet net zo goed als ik dat niet alleen de VVD tegen dit “reddingsplan” heeft gestemd. Dus als je dat zo opschrijft, is dat een regelrechte leugen.

  Beste Joost, Wanneer het huis in brand staat moet je eerst blussen… Onze eerste zorg was het afwenden van het faillisement en het voorkomen van nog hogere kosten. Dan is er de positie van het personeel dat voor zijn baan moest vrezen, ook daarvoor moest zekerheid worden geschapen. Leveranciers zouden zonder reddingsplan en brede steun voor het reddingsplan wellicht niet meer op rekening aan het museum willen leveren… Dat is voor een dergelijke instelling een beschamende en penibele situatie!

  Allemaal zaken die jij en Jan Seton hadden moeten meenemen in jullie overweging!

  En inderdaad, ook het zieltogende CDA heeft tegen het reddingspan gestemd. Dat was ik vergeten… Ik ben blij voor je dat de VVD ook in zo’n onverantwoordelijke politieke stap tenminste één medestander heeft gevonden. Het levert een fraai beeld op, twee reactionaire partijen die er in Den Haag een potje van maken en denken dat in Stad ook te kunnen doen.

  Ik zal de tekst uiteraard aanpassen! Met excuses, met name voor het weggelaten CDA.

  Met vriendelijke groet,

  Robert

  • Joost on 5 maart 2012 at 14:14

   Ach Robert. Wij hadden het museum nooit failliet laten gaan. Dat weet je zelf ook wel. Wij hebben ook aangegeven dat onze tegenstem geen stem tegen het Museum was, maar tegen de absurd arrogante beantwoording van de wethouder.

   Daarbij: de VVD is de enige geweest die de medewerkers van het personeel in de woordvoering heeft genoemd. En overigens ook de enige partij die in gesprek is gegaan met de huidige directeur en de voorzitter van de raad van toezicht.

   Je verwijt mij een populist te zijn. Dat is grappig. Je stond zelf met Jacob op de museumbrug te blèren dat er een raadsenquete moest komen. Ruim voordat er ook maar een rapport af was. En nu schrijf je weer iets dergelijks op. Maar ik heb er nog helemaal niets van gezien, het momentum is weg. Tenzij je wacht op een volgend tekort bij het Museum, maar dan nogmaals de vraag: waarom heb je dan ingestemd met het reddingsplan? Dit hadden we ook met een noodkrediet kunnen regelen.

   Je noemt Meerstad ook: een “onverantwoordelijke koers”. Terwijl je in je woordvoering aangaf dat het toch echt de laatste keer was dat de stadspartij instemde met dit plan. Dat kan ik niet met elkaar rijmen. Of wacht: toch wel. De stadspartij zal vlak voor de verkiezingen zich tegen Meerstad keren.

   Het aardige is dat je laatst beweerde dat alle partijen in de gemeenteraad van de ‘oude politiek’ zijn en de stadspartij van de ‘nieuwe politiek’.

   Nieuwe politiek volgens de stadspartij:
   - Buiten de raadzaal wat anders zeggen dan daarbinnen
   - In de media beloftes doen en die niet nakomen
   - Verdeeld stemmen over moties die je zelf indient
   - Een tegenbegroting indienen met een tekort van 35 miljoen
   - Je door het college en de coalitie laten dwingen akkoord te gaan met plannen die niet voldoen
   - Voortdurende getuigenispolitiek bedrijven (is er ooit een onderwerp geweest waarbij jullie het niet over het Forum of de tram hebben gehad?)
   - Afspraken over procedures niet nakomen
   - Om electorale redenen van standpunt veranderen
   - etc

   Al met al is die oude politiek zo slecht nog niet…

   Groeten,
   Joost

 3. Willem on 4 maart 2012 at 16:13

  Ik vindt ook dat het museum niet meteen failliet had moeten gaan. Maar dan meer met het oog op de toeleveranciers die dan de dupe zijn. De gemeente/wethouder en de raad van bestuur hebben met hun dikke salaris heeft toezicht te houden. Daar hoeven toeleveranciers en personeel wat mij betreft niet de dupe van te worden. Als het echter schulden zijn aan gesubsidieerde instellingen mocht van mij meteen de kraan dicht.

  Je bent nu natuurlijk wel door Ton Schroor op de bekende manier klem gezet. Een plan zonder keuzes waar je maar mee moet instemmen, anders is het te laat. En dat allemaal terwijl hij met goed toezicht dit al maanden had kunnen zien aankomen en meerdere plannen uitwerken. Een duidelijke strategie die je kan omschrijven als “de raadsleden met de kloten voor het blok zetten”.

  Dat zal de komende maanden overigens wel meer gebeuren. De tram afblazen nadat er al een aanbesetding is geweest zal te duur zijn. Dat hebben ze nog even mooi doorgezet voordat mevrouw Dekker met de 150 miljoen tekort op tafel kwam. De Damsterdiepgarage, wederom een verlies wat ingecalculeerd zal worden want we hebben in Meerstad en Blauwe Stad al gezien dat de bouwbedrijven beter zijn met het opstellen van contracten. Dezelfde partijen die die garage hebben gebouwd zijn makkelijk uit Meerstad gestapt. Diezelfde bouwers die met grondspeculatie sankzij tips van ROEZ hun zakken al hadden gevuld.

  Nederland een rechtstaat? Het lijkt meer op vriendjespolitiek, corruptie en spelletjes om prestige projecten te redden of door te zetten.

  Ik ben ook erg benieuwd naar wat die Raad van Toezicht heeft gepresteerd… Iets om in een raadsenquete te vragen! Robert

 4. Molensteen on 6 maart 2012 at 19:12

  Gek dat geen partij bedacht heeft dat de beste oplossing zou zijn: afbreken van het Museum+stop op het Forum. En dan opnieuw een goed en echt Museum neerzetten.De gedachte even toelaten.

 5. Mike Tomale on 7 maart 2012 at 20:00

  Prachtig hoe de liberalen hier in de stad Groningen felle polemiek voeren. De Stadspartij en de VVD zouden er beter aan doen om zich samen sterk te maken tegen het rode- en linksgroene gevaar. Vergeef mij voor de uitdrukking.

  Jullie hebben beide in de raad te maken met wethouders die gewoonweg over jullie heen walsen. Vandaag nog kreeg jullie collega van D66 even de mond gespoeld in de commissie vergadering. Jullie hebben blijkbaar alleen niet de kracht om op te staan tegen dit terreur, maar gezamenlijk dan? Ach, het zal wel bij wishful thinking blijven…

  Toch zie ik dit wel als hele slechte reclame voor onze stad aangezien hier op de persoon wordt gespeeld. Dit draagt zeker bij aan het beeld wat de gemiddelde Groninger inmiddels al heeft van de Groningse politiek.

  Joost heeft het over de oude politiek de nooit weg te denken is. Maar de VVD weet ook niet beter. De VVD-Groningen heeft zich de afgelopen jaren als een slap aftreksel gedragen. Helemaal conform waar Marc Rutte altijd voor stond toen hij nog in de Tweede Kamer VVD-fractie zat, links dus. Alleen de laatste tijd begint diezelfde VVD zich steeds meer in de stad te profileren. Misschien dat die nieuwe politiek toch meer opties biedt, meer exposure?

  Ik hoop in het belang van onze stad dat de Stadspartij en de VVD het eens kunnen worden en samen op de bres springen voor Groningen door middel van ‘nieuwe politiek’, de politiek waar trouwens Trots op Nederland ooit mee is begonnen!

  Het beloofd wat voor de toekomst als bij een volgende verkiezing een van jullie partijen, of misschien allebei wel, een wethouder moeten leveren. Treden jullie dan in de voetsporen van wat er nu zit?

  Met bezorgde doch immer Trotse groet,

  Mike Tomale

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 

Archief